EZS – Elektronické zabezpečovací systémy Jablotron

Potřebujete zabezpečit váš dům, budovu nebo pozemek?

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) jsou opatřeními mezi chráněnou nemovitostí a potencionálním narušitelem. Komunikace mezi detektory a ústřednou může být vedena kabelem nebo bezdrátově. Naše firma je certifikovaným dodavatelem JABLOTRON ALARMS a.s., z čehož plyne:

Výhody volby naší firmy

 • Jistota kvalifikované montáže a zaškolení.
 • Instalace zabezpečovacích systémů v souladu s platnými normami.
 • Instalace dle doporučení výrobce a technické dokumentace.

Výhody alarmů Jablotron

 • Vynikající záruční a pozáruční servis a poradenství.
 • Záruka kvalitních českých produktů.
 • Spolehlivost provozu. Certifikace systémů dle normy EN 50131-1.

Instalujeme především digitální elektronické zabezpečovací systémy, systémy pro elektrické měření a regulaci, požární signalizace, domovní telefony a videotelefony.


Představení firmy Jablotron

Domovní alarmy s revolučním ovládáním

Systém reaguje, pokud ve střeženém prostoru dojde k:
 • poškození jakéhokoliv prvku systému
 • pohybu osob
 • otevření dveří nebo okna
 • zakouření
Hlídání se zapíná:
 • mobilním telefonem na dálku (pokud zapomenete zajistit, nebo se jen chcete přesvědčit že je zajištěno)
 • pomocí klávesnice – zadáním Vašeho osobního kódu, nebo pomocí ovládacího čipu, případně dálkového ovládání
Při poplachu systém:
 • aktivuje sirénu – ta navíc ve většině případů pachatele vypudí
 • zavolá na Váš mobilní telefon a pošlě Vám informační SMS
 • přivolá zásahovou jednotku z pultu centrální ochrany (střežení pultem si v případě zájmu o tuto službu můžete vyzkoušet na půl roku zdarma)
 • omylem vyvolaný poplach lze zrušit vypnutím střežení
 • rozlišuje požární poplach
Kromě signalizace poplachu systém umožňuje:
 • sledovat kdo a kdy provedl zajištění (v případě zájmu Vám zajistíme zasílání těchto informací na mobilní telefon formou SMS zprávy)
 • reportovat výpadek elektrické sítě delší než půl hodiny (pokud chcete předejít nebezpečí rozmzrnutí mrazáků a podobně)
 • procházet paměť událostí
Spolehlivost provozu:
 • záložní akumulátor zajišťuje překlenutí výpadku napájecího napětí dle použité kapacity po dobu v řádech hodin až dnů
 • systém je napájen z elektrické sítě, ale obsahuje též zálohovací akumulátor, takže bude Váš objekt střežit i v případě výpadku napájení (až 12 hodin)
 • veškerá komunikace prvků je kódována a nehrozí tedy překonání střežení pomocí jiného zařízení
Instalace:
 • systém lze snadno kdykoli rozšířit o další prvky a funkce
 • po montáži po sobě řádně uklidíme
 • díky použití bezdrátového přenosu signálu není při instalaci třeba montovat kabely, což usnadňuje montáž a šetří zásahy do interiéru
Zaškolení:
 • po provedení montáže Vás naučíme systém ovládat
 • navržená konfigurace je srozumitelná a její funkci jistě pochopíte
 • při předání montáže získáte předávací protokol, kterým můžete prokázat řádnou instalaci certifikovaného systému
Záruka:
 • na jednotlivé prvky systému poskytujeme záruku 5 let
 • na provedení montáže poskytuje naše firma záruku 2 roky
 • záruka se nevztahuje na výměnu baterií
Servis:
 • naše firma Vám garantuje záruční i pozáruční servis systému a poradenství v případě potřeby
 • aby mohla být garantována spolehlivá funkce systému, doporučuje legislativa i výrobce jeho pravidelnou servisní prohlídku. Tato prohlídka se provádí 1x za rok. Při prohlídce kontrolujeme veškeré prvky, čistíme a seřizujeme je a případně vyměníme baterie. O provedené kontrole pořizujeme písemný protokol, který je podmínkou pro případnou dlouhodobou slevu na pojistném. Za provedení roční kontroly účtujeme částku 800,-Kč a použitý materiál (baterie).
 • základní kontrolu systému a změny jeho nastavení jsme v případě vašeho požadavku schopni provést na dálku
Certifikace:
 • Systém je certifikovaný podle evropské normy EN 50131-1 do stupně zabezpečení č. 2.
 • Naše firma je certifikována výrobcem (Jablotron) ke kvalifikované montáži systému a jsme nositeli koncesované živnosti, která nás opravňuje k montáži zabezpečovací techniky v souladu s platnou legislativou
 • Tyto údaje jsou podstatné při jednání s pojišťovnou (většina pojišťoven poskytuje při řádném zajištění objektu slevu na pojistném).
 • Řádná certifikace systému a montážní firmy je též podmínkou případné výplaty pojistné částky v plné výši kdyby došlo ke škodě na majetku i přesto že je řádně zabezpečen.