Kanalizační přípojka

Chcete připojit vaši nemovitost do kanalizační sítě?

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. [zákon č. 274/2001 Sb.]

  • Realizujeme stavební zemní práce.
  • Odborné práce při instalaci potrubí.
  • Zajistíme napojení do veřejné kanalizace (pro Prahu: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.)

Nabízíme také vodovodní přípojku včetně montáže vodoměru a přípojku elektřiny včetně zapojení elektroměru.


Fotogalerie připojení kanalizace