Projektová dokumentace, rozpočet stavebních prací

Hledáte stavební firmu pro vytvoření projektové dokumentace a rozpočtu stavebních prací?

Naše stavební firma s 15 zaměstnanci vám ráda zrealizuje kompletní projektovou dokumentaci a rozpočet stavby domu.

Projektová dokumentace

  • Získání informací o stavební parcele.
  • Fotodokumentace staveniště.
  • Návrh/Studie stavby
  • Vytvoření projektové dokumentace pro získání stavebního povolení.
  • Odevzdání dokumentace stavebnímu úřadu.
  • Případné zapracování připomínek a odborných posudků.
  • Vydání stavebního povolení.

Rozpočet stavby

  • Vytvoříme položkový rozpočet stavby, včetně harmonogramu stavebních prací.
  • Na základě těchto dokumentů je pak celá stavba prováděna a fakturována.

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku. V případě tvorby projektové dokumentace a rozpočtu naší firmou je cenová nabídka zcela zdarma.


Fotogalerie stavebních rozpočtových prací